Kategori: Felsefe

Distopya Türünde Okunması Gereken 5 Kitap

Distopya, bizlere ürkütücü bir geleceğin kurgusunu anlatır. Gelecek denildiğinde hepimiz güzel hayallere dalarız ancak distopyalar bizlere karanlık bir geleceği aktarır. Birçok yazar distopya türünde eser kaleme alsa da, biz mutlaka okunması gereken beş distopya romanını sizler için seçtik. 1. Cesur Yeni Dünya – Aldous Huxley Ford’un adeta tanrılaştığı, insanların insan olduğunu unuttuğu bir dünya… Okuyucularını  ...

Pisagor ve Sayılar Evreni

Dünya neden yapılmıştır? Çağdaş okurlar, kendi bilimsel bilgi düzeylerine dayanarak, dünya atomlardan yapılmıştır yanıtını verebilirler; ya da protonlardan, nötronlardan ve elektronlardan, ya da kuarklardan, fotonlardan ve benzerlerinden. İlk çağ felsefecilerinden çoğu bu soruyu kendilerine sordular. Miletli Thales (MÖ 624-546) maddeyi dikkatle düşündü ve her şeyin su olduğuna karar verdi. Anaksimenes temel maddeyi hava olarak belirledi. ...

Aynı Renkleri Gördüğüze Nasıl Emin Olabiliriz?

İngiliz Felsefeci John Locke, çocukluk çağında aklına gelen bir fikir üzerine büyüdüğünde de geniş çaplı araştırmalar yaptı. Fikir şuydu; Arkadaşımın gördüğü renk ile benim gördüğüm rengin aynı renk olduğuna nasıl emin olabilirdim? İkimizin de çimenin yeşil ve göğün mavi olduğu konusunda anlaşmamız, bizim o renkleri aynı gördüğümüz anlamına gelmez. Belki benim yeşil ve mavi anlayışım, ...

Platon ve Nesnelerin Gerçekliği Üzerine

Çevremizdeki dünya, gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz, tadıp kokladığımız değişken dünya, gerçek dünya değildir. Gerçek dünya zamansız ve değişimsizdir, ancak akıl ile algılanabilir. İnsanı şaşkınlıktan serseme çeviren bu iddia felsefenin devlerinden biri olan yunan düşünür Platon (MÖ 427 – 347) tarafından ortaya atılmıştır. Platon’un bilinen adıyla ”Biçimler Kuramı,” önerildiği zamandan beri çok şiddetli tartışmalara konu ve çok ...

Değişmeyen Tek Şey Değişimdir

Hiçbir Şey Aynı Kalmaz Yunan felsefeci Heraklitos (MÖ 535-475) üzerine çok az kesin bilgi var. Ama onun aşırı gururlu ve sevilmeyen biri olduğu konusunda herkes hemfikirdir. Üçüncü yüzyıl öz geçmiş yazarı Deiogenes Laertios, Seçkin Felsefecilerin Yaşamları ve Görüşleri’nde bize Heraklitos’un insandan kaçma eğiliminin onu toplumdan uzaklaşma ve dağlarda ot ve bitkilerle beslenmeye ittiğini yazar. Onun ...

Jeremy Bentham ve Hazcılık İlkesi

Jeremy Bentham 1748’de zengin bir ailede doğdu. Çocukken acı verecek ölçüde utanç ve sinirliydi ama göze çarpan bir zekâya sahipti. Dört yaşında Liatince öğrenmeye başladı ve on iki yaşında Oxford Üniversitesi’ne girdi. Mezuniyet sonrası hukuk çalıştı. Gerekli niteliğe ulaştı fakat o alanda çalışmadı. Onun yerine, gücünü ve yeteneğini yasal reform konusunda düşünmeye ve yazmaya adadı. ...

Berkeley ve İdealizm

İrlandalı felsefeci George Berkeley (1685-1753) en çok, şaşırtıcı bir savı ile bilir. Der ki, madde diye bir şey yoktur; zihinler ve ve düşünceler vardır, başka da birşey yoktur. Birileri onları izlese de izlemese de, dünyanın var olan maddesel nesneler içerdiği pek çoğumuza göre besbellidir. Ancak Berkeley’e göre de çoğumuz yanılmaktayız. Berkeley der ki, maddesel nesneler ...